گیاهان مزرعه- شماره 1: کاشت بذرهای لیلکی و اقاقیا

درسته که خیلی کارها اولش با اصرارهای علی شروع می شه ولی بعضا پیش میاد که بعدش من عاشقشون می‌شم! مثل همین کاشت بذرهای لیلکی و اقاقیا که هر روز با دیدن بزرگ شدنشون سلول سلول تنم از دیدنشون ذوق می‌کنه! پروژه کاشت لیلکی‌ها و اقاقیا (همینطور گیاهانی که به مرور براتون میگیم) طی تحقیقاتی… ادامه خواندن گیاهان مزرعه- شماره 1: کاشت بذرهای لیلکی و اقاقیا

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در مزرعه