دوردست

بایگانیآوریل 2020

عینا مثل هم!

مثل اثر انگشت هر انسان که خاص خودشه، محتویات ذهن هرکسی هم مال خودشه؛ یعنی نه می‌تونه اونهارو به خورد کس دیگه‌ای بده نه اینکه می‌تونه مال کس دیگه‌ای رو بگیره! هیچ دو انسان “عینا مثل همی” وجود نداره و به نظرم...

آخرین دیدگاه‌ها