دوردست

بایگانیمارس 2020

روز روشن

انداختن کارا به فردا یه جور به خود امید دادنه، انگار که فردا یه شانس دوباره است؛ چیزی که نمیزاره ناامید بشی، نمیزاره توی غم مکنده درونت فرو بری و غرق بشی. بهت میگه هنوز فرصت داری و تا وقتی که حس کنی هنوز فرصت داری...

آخرین دیدگاه‌ها