سلام رهگذر!

به سایت دور دست خوش اومدین.

اینجا هدفمون اینه که اطلاعات و تجربیاتمون درباره طبیعت گردی و البته زندگی طبیعی، مرفه و آسان برای همه رو با علاقه مندان به اشتراک بزاریم. امیدواریم با ما همراه باشید و بتونید بهره ای ببرید.